Salin säännöt

Ladies Gym - kuntosalin & liikuntastudion säännöt

 

Avainkorttin käyttöehdot ja salin pelisäännöt 1.9.2016. Huomaathan, että käyttöehdot ja salin pelisäännöt ovat osa asiakkaan Avainkorttisopimusta. Salin pelisäännöt on tarkoitettu turvallisen ja miellyttävän kuntoilun varmistamiseksi.

 

Avainkortin käyttöehdot

 1. Avainkortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

 2. Kortin kadotessa siitä tulee välittömästi ilmoittaa Metropolitan Ladies Gymin asiakaspalveluun. Asiakas vastaa kortin käytöstä ja siitä mahdollisesti johtuneista vahingoista kunnes siitä on ilmoitettu puhelimitse tai sähköpostitse Metropolitan Ladies Gym:in asiakaspalveluun sen aukioloaikana.

 3. Yli viikon (7 päivää) kestävältä sairausajalta, josta esitetään lääkärintodistus, kuntokeskus hyvittää käyttämättömän kuntosaliajan tai muut hankitut palvelut. Hyvitys tapahtuu vastaavalla määrällä palveluita sairausajan päättymisestä alkaen.

 4. Kortin väärinkäytöstä Metropolitan Ladies Gym voi purkaa tämän sopimuksen jolloin asiakkaan sopimusoikeudet päättyvät heti. Käyttämättömiä palveluita ei tällöin hyvitetä.

 5. Asiakas sitoutuu noudattamaan kuntosalin ja liikuntastudion yhteisiä salin pelisääntöjä ja henkilökunnan ohjeita sekä palveluita käyttäessään erityistä varovaisuutta. Vastuu vahingoista, jotka asiakas aiheutetaan itselle tai kolmannelle osapuolelle ovat asiakkaan vastuulla.

 6. Näihin sopimusehtoihin tehtävistä muutoksista tiedotetaan asiakkaalle ja muutokset tulevat voimaan kahden kuukauden kuluttua tiedottamisesta. Mikäli asiakas ilmoittaa, ettei hyväksy muutettuja tai täydennettyjä sopimusehtoja, katsotaan sopimus irtisanotuksi yhden kuukauden kuluttua asiakkaan ilmoituksesta. Tällöin asiakkaalle hyvitetään avainkorttimaksu ja käyttämättömät palvelut.

Salin pelisäännöt

 1. Sali on tarkoitettu vain naisille, yli 15 vuotiaille. Asiakaspalvelu voi päättää tilaisuuksista tai teemapäivistä jolloin myös miehet ovat tervetulleita. Salilla työskentelee myös miespuolisia työntekijöitä.

 2. Avainkorttia käyttävän kuntoilijan on aina leimattava avainkortti, riippumatta siitä onko pääsisäänkäynti auki. Leimauspiste on oven ja/tai asiakaspalvelun seinässä.Avainkortilla treenaat 24/7.

 3. Turvallisuussyistä salilla on nauhoittava kameravalvonta. Lisätietoja asiakaspalvelusta.

 4. Metropolitan Ladies Gym ei vastaa kadonneesta tai anastetusta omaisuudesta.

 5. Sisätiloissa tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty. Päihtynyt kuntoilija voidaan poistaa tiloista.

 6. Liikkuminen sisätiloissa on sallittu vain sisäjalkineissa, ulkojalkineet jätetään niille varattuun paikkaan tai riisutaan aulassa ja kannetaan pukukaappiin.

 7. Asiakas sitoutuu noudattamaan kuntokeskuksen palveluita käyttäessään erityistä varovaisuutta. Vastuu vahingoista, jotka asiakas aiheutetaan itselle tai kolmannelle osapuolelle ovat asiakkaan vastuulla.

 8. Yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi pyydämme noudattamaan siisteyttä ja järjestystä.

 9. Rikkoutuneista laitteista tulee heti ilmoittaa henkilökunnalle. Mikäli henkilökuntaa ei ole läsnä, laite merkitään selvästi (”Epäkunnossa”).

 10. Ulko-oven ollessa lukittuna, jokaisella kuntokeskuksessa olevalla on oltava oma avainkortti. Salille ei siten voi tuoda ulkopuolisia.

 11. Jokaiselle salin käyttäjälle tulee antaa täysi rauha treenata.

 12. Ryhmäliikuntaan osallistuvalla tulee olla itsepalveluautomaatista  tulostettu (tai erityistapauksissa asiakaspalvelun tulostama) tarkastuslipuke ennen liikuntatunnin alkua. Lipuke annetaan tunnin ohjaajalle.